TELEFON: +40.21.313.00.50/ +40.21.313.00.51 FAX: +40.21.313.00.53|office@anc.edu.ro

Educatie

Cadrul Național al Calificărilor (CNC) / Cadrul European al Calificărilor (CEC) / European Qualifications Framework (EQF)

Învățământ Superior

Rezultatele învățării/Competențe

Educația adulților

EUROPASS – Credențiale – Digitalizare

Asigurarea calității/Recunoașterea calificărilor

ESCO – European Skills/Competences, Qualifications and Occupations

Învățământ profesional și tehnic (TVET)

Rapoarte și studii statistice